રાષ્ટ્રીય ભાવના

આજે  વર્ષોથી  ભારતમાં   ગુજરાતમાં  બધીજ  જ્ઞાતિના  લોકો  હળીમળીને  રહેતા  આવ્યા  છે  છેલ્લા  થોડા વર્ષોમાં  એક  જ્ઞાતિના  લોકો  અતડા  બનતા  જાય  છે.  પોતે  જાણે  બીજા  દેશના  હોય  તેવું  તેના  વર્તનમાં  દેખાય  છે.શું  આ વ્યાજબી  છે ? આના  પરિણામો   બહુ  ભયંકર  હશે .ભારતમાંજ  રહીને  ભારતનુજ  અન્ન  ખાઈને  ભારત  વિરોધી  વર્તન  કરવું  જેમકે  ધ્વજવંદન વખતે  રાષ્ટ્રધ્વજને  સલામી  ના  આપવી. વંદે માતરમ  ના  બોલવું .વગેરે   હવે  આખા  વિશ્વને  ખબર  પડી  ગઈ છે  કે  કયો  ધર્મ  સાવ  નકામો  છે . અને  એના પરિણામો   અત્યારે  હવે  વિશ્વ  જોઈ  રહ્યું  છે …શાંતિ થી જીવવું   હોય   તો  દરેક પ્રજાએ  હવે  જવાનો  સમય  આવી  ગયો  છે  જાઓ…જાગો …અને  કેવી  રીતે  જીવવું  તે  જનો….જય  ભારત  …વંદે  માતરમ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 2 Comments